Page 4 - 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite
P. 4

İSLAM VE BİLİM                    1. Ünite
         Bilim, düzenli ve metodolojik yöntemlerle elde edilen bilgilerden oluşur. Bu bilgiler de
      Yüce Allah’ın yarattığı ve adına da sünnetullah dediği muhteşem sistem hakkında elde edilen
      bilgilerdir. İslam dinine göre, kâinatı yaratan ve kâinattaki her türlü sistemi kuran Allah Teâlâ
      olduğuna göre bilimsel bilgilerin, bu ilahi sistemle uyumlu olması gerekir.              12.1.2. İnsanoğlu yaşadığı evreni merak etmiş ve araştırmıştır.

         Bilim bir taraftan sürekli ilerlerken diğer taraftan da geçmişte bilimsel olarak kabul edilmiş
      bazı bilgilerin de geçersizliğini ortaya koymaktadır. Örneğin, 1930 yılında keşfedilen ve Güneş
      sisteminin dokuzuncu gezegeni olarak kabul edilen Plüton, gözlem tekniklerinin gelişmesi ile
      birlikte 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği tarafından gezegen olamayacak kadar küçük
      olması nedeniyle gezegenler listesinden çıkartılmıştır. Dolayısıyla bilimsel gelişme olarak kabul
      edilen birtakım çalışmaların zamanla değişmesi söz konusu olabilmektedir.
                                          2

            YORUMLAYALIM


       Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (Göbeklitepe) 1995 yılında başlayan arkeolojik kazılar,
       bilim insanlarının uygarlığın kökeni üzerindeki düşüncelerini değiştirdi. Bu kazılar, insanlık
       tarihinin baştan yazılmasını gerekli kılacak kadar büyük önem taşımaktadır. Dekoratif
       yontulmuş taşları ve T biçimli sütunlarıyla 12 bin yıllık dairesel yapılar, Tarım Devrimi'nden
       ve hatta çanak çömlek yapımının icadından bile daha eskidir. Bu kadar eskiye dayandıkları
       için de tarımın uygarlığa yol açtığı fikri altüst olmuştur.

          (http://www.nationalgeographic.com.tr/makale/kesfet/dunyanin-en-eski-tapinagi-gobekli-tepe-yenileniyor/2716)
       Yukarıdaki bilgi notunu, bilimsel bilginin değişebilirliği açısından yorumlayınız.
      2 Alparslan Açıkgenç, İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim, s. 11.
                            13
   1   2   3   4   5   6   7   8   9