Page 3 - 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite
P. 3

1. Ünite                 İSLAM VE BİLİM      1. DİN VE BİLİM İLİŞKİSİ

        Müslüman bilginleri astronomiyle ilgilenmeye yönelten sebepler neler olabilir?
        Din, Yüce Allah tarafından insanlara peygamberler aracılığıyla bildirilen kurallar bütününe
     denir. Dinin kaynağı her şeyi yaratan, yaşatan ve her an kontrolü altında tutan Allah’tır. (c.c.)*
        Allah (c.c.), sonsuz ilim ve kudreti ile yarattığı kâinatta kusursuz bir sistem kurmuştur.
     Her varlık, bu sistemin işleyişi içerisinde mevcudiyetini sürdürür. Yüce Allah’ın kader kavramı
     çerçevesinde koyduğu ve yönettiği bu sisteme “âdetullah” veya “sünnetullah” denir. Nitekim
     Kur’an’da “Allah'ın, öteden beri süregelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir
     değişiklik bulamazsın.”  buyrularak bu gerçeğe dikkat çekilmektedir.
                1
        Bilim, Allah (c.c.) tarafından kâinata konulan ve işletilen sistemin akıl, deney ve gözlem
     metodu ile araştırılması ve bu sistem içindeki sebep sonuç ilişkilerinin keşfedilerek sistematik
     bir biçimde insanlığın hizmetine sunulmasıdır. Düşünen ve sorgulayan bir varlık olan insan, Hz.
     Âdem’den (a.s.)** beri tabiat olaylarının nasıl meydana geldiğini, içinde yaşadığı gezegenle
     diğer gezegen ve yıldızlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu merak etmiştir. Bu merak, insanlığı
     araştırmaya sevk etmiş ve insanoğlu yaptığı keşiflerle bilimin doğuşuna zemin hazırlamıştır.

              12.1.1. Deney, bilimsel bilgiye ulaşma yollarından biridir.     * "Celle Celâlühû" ifadesinin kısaltılmış şeklidir. "Şanı yüce olan" anlamına gelir.
     ** "Aleyhi's-selam” ifadesinin kısaltmasıdır. “Allah’ın selamı onun üzerine olsun." demektir.
     1 Fetih suresi, 23. ayet.
                           12
   1   2   3   4   5   6   7   8