Page 2 - 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite
P. 2

İSLAM VE BİLİM                    1. Ünite
             İSLAM VE BİLİM


          Bu ünitede,

           1. İlim öğrenmeyi teşvik eden ayet ve hadisleri öğreneceğiz.
           2. İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişimini öğreneceğiz.
           3. İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanıyacağız.

           4. Geçmişten günümüze Müslümanların, bilim alanında öncü çalışmalarının neler
            olduğunu ve Batı'ya etkilerini öğreneceğiz.
           5. Fâtır suresi 27-28. ayetlerden mesajlar çıkaracağız.

               ANAHTAR KAVRAMLAR            ☑ ilim            ☑ bilim

            ☑ âlim            ☑ bilgin
               ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM            1. İlim ve bilim kavramlarını araştırınız.
            2. Bilimsel anlamda geçmişte doğru kabul edilen ancak bugün yanlış ola-

             rak görülen bilimsel bilgilere örnekler bulunuz.
            3. İlim öğrenmeyi teşvik eden bir ayet ve bir hadis bularak defterinize ya-
             zınız.
            4. Orta Çağ’ın Avrupa’da “Karanlık Çağ”, İslam coğrafyasında “Altın Çağ”

             olarak ifade edilmesinin sebeplerini araştırınız.

                            11
                            11
   1   2   3   4   5   6   7