Page 1 - 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite
P. 1

1. ÜNİTE


          ALLAH İNANCI

        Kavramlar
        Esmâ-i Hüsnâ, hanif, tevhid, ihlâs, kıssa

        Ünitemize Hazırlanalım

        1. Yağmurun ve mevsimlerin oluşumunu araştırarak evrendeki düzen hakkında bilgi
          toplayınız.

        2. İnsanları diğer varlıklardan ayıran en belirgin özellikleri araştırarak defterinize
          yazınız.

        3. Etrafımızdaki varlıkların nasıl yaratıldığını büyüklerinizden öğrenerek sınıfta arka-
          daşlarınızla paylaşınız.
        4. Samed, Semî, Basar, Alîm ve Kâdir kelimelerinin anlamlarını sözlük-
          ten bulup defterinize yazınız.
   1   2   3   4   5   6