Aşağıdaki kelimelerden hangilerinde ötre hareke bulunduğunu tespit ediniz. (Cevap için ok işaretini sağa doğru hareket ettirin.)