SORU 1:

Hz. Muhammed (s.a.v.) için yapılan özel dualara hangi isim verilir?

SORU 2:

Salli ve Barik dualarının namazda okunduğu yerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

SORU 3:

I. Salli ve Barik duaları Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi için okunan iki salavat duasıdır.

II. Yüce Allah sık sık Hz. Muhammed(s.a.v.) için dua edilmesini ve selamlanmasını istemiştir.

III. Müslümanlar, Hz. Peygamber için dua eder; onun için Allah’tan (c.c.)  bolluk bereket,  rahmet  ve  mağfiret  ister.  Böylece Hz. Peygambere olan sevgi, saygı ve bağlılıklarını göstermiş olurlar.

IV. Hz. Muhammed (s.a.v.), “Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat getirendir.”ve “Bana salavat getirin. Çünkü nerede olursanız olun, salavatınız bana ulaşır.” buyurmuştur.

Yukarıda verilen bilgilerin hangileri doğrudur?

 

SORU 4:

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesine ve akrabalarına denir. Bu kavram  özel olarak da şu beş kişi için kullanılır: Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Fâtıma (r.a.), Hz. Ali (r.a.), Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.).

Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 5:

…………… Salli alâ Muhammedin ve alâ âli-Muhammed.  Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli-İbrahim.  İnneke hamîdün-mecîd.

…………..  bârik alâ  Muhammedin ve  alâ  âli-Muhammed.  Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli-İbrahim. İnneke hamîdün-mecîd.

Salli-Barik dualarındaki eksik bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

4.Sınıf - 4. Hz. Muhammed’i Tanıyalım

5. Bir Dua Tanıyorum: Salli ve Barik Duaları ve Anlamları Konusu İle İlgili Genel Tekrar Soruları

Hz. Muhammed (s.a.v.) için yapılan özel dualara hangi isim verilir?

Salli ve Barik dualarının namazda okunduğu yerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I. Salli ve Barik duaları Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi için okunan iki salavat duasıdır.

II. Yüce Allah sık sık Hz. Muhammed(s.a.v.) için dua edilmesini ve selamlanmasını istemiştir.

III. Müslümanlar, Hz. Peygamber için dua eder; onun için Allah’tan (c.c.)  bolluk bereket,  rahmet  ve  mağfiret  ister.  Böylece Hz. Peygambere olan sevgi, saygı ve bağlılıklarını göstermiş olurlar.

IV. Hz. Muhammed (s.a.v.), “Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat getirendir.”ve “Bana salavat getirin. Çünkü nerede olursanız olun, salavatınız bana ulaşır.” buyurmuştur.

Yukarıda verilen bilgilerin hangileri doğrudur?

 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesine ve akrabalarına denir. Bu kavram  özel olarak da şu beş kişi için kullanılır: Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Fâtıma (r.a.), Hz. Ali (r.a.), Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.).

Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

…………… Salli alâ Muhammedin ve alâ âli-Muhammed.  Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli-İbrahim.  İnneke hamîdün-mecîd.

…………..  bârik alâ  Muhammedin ve  alâ  âli-Muhammed.  Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli-İbrahim. İnneke hamîdün-mecîd.

Salli-Barik dualarındaki eksik bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

kontrol et!