SORU 1:

‘’İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu’’şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 2:

Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki kişilerle aramızdaki sevgi ve saygıyı arttıracak davranışlara örnek olamaz?

SORU 3:

 “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara ‘Öf!’ bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle.” (İsrâ suresi, 23. ayet.)

Yukarıda ayette bahsedilmeyen ifade hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

SORU 4:

Aşağıdakilerden hangisi anne-babamıza ve aile büyüklerimize karşı görevlerimizden biri değildir?

SORU 5:

“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara ‘Öf!’ bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle.”

Yukarıda bahsi geçen ayet Kur’an-ı Kerim’in hangi suresinde geçmektedir?

SORU 6:

Hz. Peygamber; “Küçüğümüze merhamet etmeyen, ………………. saygı göstermeyen bizden değildir.’’ buyurmuştur.

Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?

SORU 7:

"Anne baba başta olmak üzere tüm akrabalar arasında güzel ilişki kurmak, onları ziyaret etmek, hâl ve hatırlarını sormak, maddi manevi yardımda bulunmak, gönüllerini almak" şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 8:

  I. Gerektiğinde maddi yardımda bulunmak

 II. Önemli kararlarda birbirine danışmak

III. Hataları ve kusurları bağışlamamak

IV. Kırgın ve dargın olanları barıştırmak

 V. Ziyarette bulunmak

VI. Sevinç ve üzüntüleri paylaşmak

Akrabalık ilişkilerimizin olumlu yönde gelişmesi için yukarıdaki maddelerden hangisini yapmamalıyız?

SORU 9:

Hz. Peygamber “Ey Allah’ın Resulü! İki komşum var, ikramda bulunurken hangisinden başlayayım?” diye soran Hz. Aişe’ye, “Kapısı (sana) ……………… olandan.” cevabını vermiştir.

Hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

SORU 10:

Hz. Peygamber’in zamanında yaşamış, Müslüman olarak onu görmüş ve sohbetinde bulunmuş kişilere denir. Bu kelime, “dost, arkadaş ve sohbet edilen” anlamlarına gelir.

Yukarıda hangi kavramın tanımı yapılmıştır?  

4.Sınıf - 3. Güzel Ahlak

İnsani İlişkilerin Temeli: Sevgi ve Saygı Genel Tekrar Soruları

‘’İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu’’şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki kişilerle aramızdaki sevgi ve saygıyı arttıracak davranışlara örnek olamaz?

 “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara ‘Öf!’ bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle.” (İsrâ suresi, 23. ayet.)

Yukarıda ayette bahsedilmeyen ifade hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Aşağıdakilerden hangisi anne-babamıza ve aile büyüklerimize karşı görevlerimizden biri değildir?

“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara ‘Öf!’ bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle.”

Yukarıda bahsi geçen ayet Kur’an-ı Kerim’in hangi suresinde geçmektedir?

Hz. Peygamber; “Küçüğümüze merhamet etmeyen, ………………. saygı göstermeyen bizden değildir.’’ buyurmuştur.

Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?

"Anne baba başta olmak üzere tüm akrabalar arasında güzel ilişki kurmak, onları ziyaret etmek, hâl ve hatırlarını sormak, maddi manevi yardımda bulunmak, gönüllerini almak" şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  I. Gerektiğinde maddi yardımda bulunmak

 II. Önemli kararlarda birbirine danışmak

III. Hataları ve kusurları bağışlamamak

IV. Kırgın ve dargın olanları barıştırmak

 V. Ziyarette bulunmak

VI. Sevinç ve üzüntüleri paylaşmak

Akrabalık ilişkilerimizin olumlu yönde gelişmesi için yukarıdaki maddelerden hangisini yapmamalıyız?

Hz. Peygamber “Ey Allah’ın Resulü! İki komşum var, ikramda bulunurken hangisinden başlayayım?” diye soran Hz. Aişe’ye, “Kapısı (sana) ……………… olandan.” cevabını vermiştir.

Hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Hz. Peygamber’in zamanında yaşamış, Müslüman olarak onu görmüş ve sohbetinde bulunmuş kişilere denir. Bu kelime, “dost, arkadaş ve sohbet edilen” anlamlarına gelir.

Yukarıda hangi kavramın tanımı yapılmıştır?  

kontrol et!