SORU 1:

‘’Sözlükte inanma, tasdik etme, dinî bir terim olarak ise; Yüce Allah’ın varlığına, birliğine, sıfatlarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kitaplarına, meleklerine, iyiliğin ve kötülüğün O’ndan geldiğine inanmak’’ anlamına gelmektedir.

Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 2:

İslam’ın inanç esasları, “imanın şartları” olarak da bilinir. Bu esaslar; Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kader ve kazaya inanmayı kapsar.

İslam’ın inanç esasları ile ilgili metinden yola çıkarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız?

SORU 3:

Yukarıda karışık hâlde verilen imanın şartları ve açıklamaları hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir?

SORU 4:

Allah’ın (c.c.) her şeyi belli bir ölçüye göre yaratması hangi kavramla ifade edilir?

SORU 5:

“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. ‘Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır.’ dediler.” (Bakara suresi, 285. ayet.)

Yukarıdaki ayette İslam’ın inanç esaslarının hangisinden bahsedilmemiştir?

4.Sınıf - 2. İslam’ı Tanıyalım

İslam’ın İnanç Esasları Genel Tekrar Soruları

‘’Sözlükte inanma, tasdik etme, dinî bir terim olarak ise; Yüce Allah’ın varlığına, birliğine, sıfatlarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kitaplarına, meleklerine, iyiliğin ve kötülüğün O’ndan geldiğine inanmak’’ anlamına gelmektedir.

Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

İslam’ın inanç esasları, “imanın şartları” olarak da bilinir. Bu esaslar; Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kader ve kazaya inanmayı kapsar.

İslam’ın inanç esasları ile ilgili metinden yola çıkarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız?

Yukarıda karışık hâlde verilen imanın şartları ve açıklamaları hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir?

Allah’ın (c.c.) her şeyi belli bir ölçüye göre yaratması hangi kavramla ifade edilir?

“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. ‘Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır.’ dediler.” (Bakara suresi, 285. ayet.)

Yukarıdaki ayette İslam’ın inanç esaslarının hangisinden bahsedilmemiştir?

kontrol et!