Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Peygamberimizin hayatında bir defa yaptığı farz ibadet hangisidir?

 

“Ben ancak paylaştırıcıyım, veren ise ancak Allah’tır.” hadis-i şerifine göre infak yapan kişinin hangi davranışı sergilemesi Peygamberimizin infak anlayışıyla çelişir?

 

Peygamberimizin farz namazların dışında yerine getirdiği birçok nafile namazlar da vardı.

Verilen isimlerden hangisi peygamberimizin kıldığı nafile bir namaz değildir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer’in yaptığı yeniliklerden değildir?

 

İslam dinini yaymak ve korumak için her türlü meşru yöntemlerle çalışıp uğraşmaya denir.

Peygamberimiz, Müslümanlara muharrem ayının  ,  günü ya da
 günü oruç tutmalarını tavsiye etmiştir.

İslam dininde Allah’ın emrini yerine getirmek ve rızasını kazanmak amacıyla yapılan maddi yardımlara  denir.

Peygamberimiz, her ramazan ayında o güne kadar inen ayetleri Cebrail (a.s.) ile  ederdi.

İslam dininde zenginlerle fakirler arasında köprü görevi gören ibadet ’tır.

Namaz, müminlere Bedir Savaşı’nda farz kılınmıştır.

Hz. Ömer, tarih boyunca adaletiyle tanınmıştır.

Dua ve zikir Peygamberimizin hayatında önemli bir yere sahiptir.

Nafile ibadetler, farz ibadetlerden daha önceliklidir.

Gösteriş niyetiyle ve başkasını rencide ederek yapılan yardımlar, sadakaların sevabını yok eder.

kontrol et!