• Emin ve güvenilir olmak  • Doğru olmak  • İlahi mesajları iletmek  • Günahtan uzak olmak  • Akıllı ve zeki olmak