Verilen cümlelerdeki boşlukları uygun olan ifadeler ile doldurunuz.

Boşluklara Yerleşecek Kavramlar