Alak Suresi'yle ilgili cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

Boşluklara Yerleşecek Kavramlar