Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. KONTROL ET butonuna tıklayarak cevaplarınızı kontrol ediniz.

Verilen ayetin altı çizili bölümünde kast edilen ibadetlerden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 

İslam’da önemli kavramlardan biri isardır. İsar; kişinin, kendi ihtiyacı varken başkalarına yardımda bulunarak özverili davranması, onları kendisine tercih ederek fedakârlık yapması demektir.

Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi metinde verilen bilgiye örnek teşkil etmektedir?

 

Defne, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavında, yardımlaşmanın bireysel ve toplumsal faydalarının sınıflandırılması ile ilgili yer alan tablo sorusunu yukarıdaki gibi doldurmuştur.

Buna göre Defne tablodaki hangi cümleleri yanlış sınıflandırmıştır?

 

Yardımlaşma, sadece yoksullara maddi yardımda bulunmayla sınırlı değildir. İnsanların sevinç ve üzüntülerine ortak olarak manevi destekte bulunmak da yardımlaşmanın kapsamındadır. Örneğin - - - - 

Buna göre metnin aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilmesi doğru olmaz?

 

* İslam'a göre zengin olan Müslümanların ihtiyaç sahiplerine mallarının belli bir kısmını vermeleridir.

* Ramazan ayında oruç tutanların yoksullara vermeleri gereken vacib sadakadır.

* Allah (c.c.) rızası için yapılan maddi ve manevi iyiliklerin tamamıdır.

Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı verilen açıklamalar arasında yoktur?

 

Yardımlaşma ve paylaşmada bulunan ve buna çok önem veren bir kişi hakkında;

I.   cömerttir,

II.  bencildir,

III. fedakardır,

IV. cimridir

yargılarından hangileri söylenebilir?

 

 

I. "Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel! Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınıza kefâret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır." (Bakara suresi, 271. ayet)

II. "...Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz âdi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir, bütün iyilik ve güzellikler O’na mahsustur." (Bakara suresi, 267. ayet)

III. "Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur, onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir." (Bakara suresi, 262. ayet)

IV. "Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir..." (Bakara suresi, 261. ayet)

Numaralandırılmış ayet meallerinden hangisi, yardım yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili değildir?

 

Kişinin yaptığı yardımları Allah (c.c.) hem dünyada hem de ahirette ödüllendirir.

Buna göre aşağıdaki atasözlerinden hangisinde, yardımın ahirete yansıyacağına dair bir mesaj taşıdığı söylenebilir?

 

I. "Mümin cana yakındır. Kimseyle yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, C 2. s 400.)

II. “…Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu  yardımsız bırakmaz ve onu hor görmez…” (Müslim, Birr, 32.)

III. “Kim bir Müslüman’ın dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun kıyamet  sıkıntılarından birini giderir..." (Ebu Davud, Edeb, 60.)

IV. “Bir insan, kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah da ona yardım eder…”(Müslim, Zikir, 38.)

Numaralandırılmış hadis-i şeriflerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

 

(.....) Yardımlaşma sadece zenginler ile yoksullar arasında olur.

(.....) Her insan doğuştan yardımlaşma ve paylaşmaya muhtaçtır.

(.....) Yardım yapılırken riyadan uzak durulmalıdır.

(.....) Maddi iyiliklerin sevabı manevi iyiliklerin sevabından daha çoktur.

(.....) Yardımlar karşılıksız ve samimiyetle yapılmalıdır.

Verilen cümlelerin doğru-yanlış sıralaması hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

 

kontrol et!