Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

İnsanın bir şeye veya bir kimseye duyduğu yakınlık ve bağlılık duygusuna ne ad verilir?

 

"Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir." (Ebu Davud, Sünnet, 2.)

Verilen hadis-i şeriften aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 

Bireyi başkalarına karşı ölçülü ve dengeli davranmaya yönelten duyguya - - - - denir.

Verilen tanım cümlesindeki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır?

 

Başkalarının haklarına saygı, sadece gerçek ve günlük yaşantıda kalmamalıdır. Günümüzde çok yaygın olarak kullanılan sanal ve sosyal medya ortamlarında da insanların haklarına saygı gösterilmelidir.

Buna göre sanal ortamlarda aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz?

 

"Küçüğümüze - - - - etmeyen, büyüğümüze - - - - göstermeyen ve iyiliği emredip kötülükten sakındırmayan bizden değildir." (Tirmizi, Birr, 15.)

Yukarıdaki hadis-i şerifte yer alan boşluklara sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?

 

(.....) Kızı Fatma'yı (r.a.) gördüğünde ayağa kalkmış ve alnından öpmüştür.

(.....) Torunları Hasan (r.a.) ve Hüseyin (r.a.) ile şakalaşıp oyunlar oynamıştır.

(.....) Uzun yıllar yanında kalan Enes b. Malik'i (r.a.) zaman zaman azarlamıştır.

(.....) Her şeyi bildiği için ashabının görüşlerini benimsememiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili verilen cümlelerin doğru-yanlış sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?

 

Hoştur bana senden gelen:
Ya hilat-ü yahut kefen,
Ya taze gül, yahut diken..
Kahrında hoş lutfun da hoş.

                                                     YUNUS EMRE

Bu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de (gerçek manada) iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz şeyi size haber vereyim mi? Aranızda selamı yayınız.” (Ebu Davud, Edeb, 130.)

Aşağıdaki soruların hangisinin cevabı bu hadis-i şerifte yer almamaktadır?

 

I.   "Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona kendi yaşlılığında hürmet edecek birisini hazırlar." (Tirmizi, Birr, 75.)

II.  "İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez." (Buhârî, Tevhid, 2.)

III. "Kim Allah için huşuundan dolayı tevazu gösterirse, Allah onu kıyamet gününde yüceltir. Her kim kibrinden dolayı böbürlenirse Allah da onu kıyamet gününde alçaltır." (İbn Hanbel, III, 76.)

IV.  “İlk peygamberlikten beri insanların duyup da idrak ettiği bir söz vardır: Eğer utanmazsan dilediğini yap!” (Buhârî, Edeb, 78.)

Numaralandırılmış hadis-i şeriflerden hangisi saygı konusu ile ilgilidir?

 

Peygamber sevgisi ve hasretiyle yanıp tutuşan bir müminin aşağıdakilerden hangisini ziyaret etmesi daha doğru olur?

kontrol et!