Kurban ibadetiyle ilgili soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin vacib olmasının şartlarından biri değildir?

Kurban ibadetinin başlangıcı aşağıdaki peygamberlerden hangisine dayanmaktadır?

Bir dileğin gerçekleşmesine bağlı olarak kesilen kurbana ............ kurbanı denir.

Verilen tanım cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

I. Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde kurban kesilebilir.

II. Kurbanı kesmeden önce "Bismillahi Allahuekber" denilmelidir.

III.  Kesim esnasında kurbana eziyet etmemeye özen gösterilmelidir.

IV. Kesilen kurbanın etleri ve kanı Allah'a ulaşır.

Yukarıda verilen numaralandırılmış cümlelerden hangileri yanlıştır?

(I) Koyun, keçi, sığır, manda ve deve kurban olarak kesilebilecek hayvanlardandır. (II) Bu hayvanlardan koyun ve keçinin kurban olabilmesi için en az bir yaşında olması gerekir ve bu hayvanları tek kişi kesebilir. (III) Sığır ve mandanın ise kurban olabilmesi için en az üç yaşında olması gerekir ve bu hayvanları en fazla yedi ortak kesebilir. (IV) Devenin kurban olabilmesi için en az beş yaşında oması gerekir ve deveyi en fazla üç ortak kesebilir.

Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

Beş yaşındaki Hasan, kardeşi doğduğu için çok sevinçliydi. Anne ve babası ona Fatma ismini koydular. Hasan, kardeşini çok seviyordu. Fatma dünyaya geleli bir hafta olmuştu. Babası Hasan'a: "Hasan, bugün kurban keseceğiz. Sen de benimle gelmek ister misin?" diye sordu. Hasan: "Gelirim tabii ki, ama neden kurban kesiyoruz baba?" diye sorunca babası şöyle cevap verdi: "Kardeşin Fatma'yı bize gönderen Allah'a şükür etmek için kurban keseceğiz. Sen doğduktan bir hafta sonra da Allah'a şükür etmek için kurban kesmiştik. Bu, Peygamberimizin sünnetidir Hasan." O gün Hasan, kurban etinden misafirlere, komşulara ikram etti. Anne ve babasıyla beraber kendisi de kardeşi için kesilen kurban etinden yedi.

Verilen olayda bahsedilen kurban çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Esra: Birlik ve beraberliği arttırır.

Merve: Müminler arasındaki kardeşlik bağını güçlendirir.

Zehra: Karşılıklı sevgi ve saygıyı kuvvetlendirir.

Güler: Kişiyi Allah'a (c.c.) yakınlaştırır.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi kurban ibadetinin bireysel yönüne örnek vermiştir?

(...) Tığlama, Alevi-Bektaşilerin kurban keserken yaptıkları duanın adıdır.

(...) Adak kurbanı sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu ailesi kurbanın etinden yiyemez.

(...) Kurban; sözlükte "artmak, çoğalmak, gelişmek" anlamlarına gelir.

(...) Kurban sadece bedenle yapılan bir ibadettir.

Yukarıdaki cümlelerin doğru-yanlış sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

* Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanmak

* Allah'a yakınlaşmak

* Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek

* Allah'ın emrini yerine getirmek

Verilen cümleler aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı niteliğindedir?

Peygamber Efendimiz kurban etinin üçe bölünmesini; üçte birinin hane halkına ayrılmasını, üçte birinin ihtiyaç sahiplerine, üçte birinin ise komşu ve akrabalara ikram edilmesini tavsiye etmiştir.

Peygamberimiz bu tavsiyesiyle kurban ibadeti hakkında aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmiştir?

kontrol et!