Gençlik ve Değerler ünitesindeki kavramları sorularla pekiştirdik.

Akıl sahiplerinin kendi özgür iradeleriyle seçtikleri ilahi kurallar bütününe verilen isim nedir?

 

Aşağıdakilerden hangisi manevi değerler arasında değerlendirilemez?

 

Bir toplumda uygulanagelen, nesilden nesile aktarım yoluyla devredilen değer ve davranışlara verilen genel ad nedir?

 

Öğretmen tahtaya "Bir önceki nesilden görüldüğü şekliyle tekrarlanan toplumsal alışkanlıklar." yazdı ve bu kavramı bulmamızı istedi.

Hangi seçenekte doğru cevap yer almaktadır?

 

İnsanın iyi ve kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışların bütünüdür.

Yukarıda ahlak kavramının tanımı yer almaktadır. Hangi seçenekteki kelime "ahlak" kelimesinin sözlük anlamı arasında yer almaz?

 

kontrol et!