Kader ve kaza ile ilgili kavramlar

-programlama                       - planlama                        -ölçüp yapma                     - gerçekleştirme                -meydana gelme                 -oluşma                            - yaratılma                              -mukayese etme            -miktar                                 -kıymetini bilmek

Yukarıda verilen kelimelerden kaç tanesi kader sözcüğünün sözlük anlamlarındandır?

Kader; Allah'ın (c.c) ezelden ebede olmuş ve olacak şeylerin zamanını ve mekanını,özelliklerini bilip  ezelde o şekilde takdir etmesidir.

Kaza; Allah'ın (c.c) ezelde irade ve  takdir ettiği şeylerin ,yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine meydana gelmesine denir.

Verilen tanımlara göre aşağıdaki örneklerden hangisi "kaza" kavramının  tanımana uygundur?

I. Evden gelince  Ahmet ile birlikte yardıma muhtaç olan bir yaşlı teyzeye yardım ettik.

II. Haftaya Perşembe günü okulda Mevlid-i Nebi Haftasını kutlayacağız.

III. Bu akşam sınıf arkadaşlarımla Yusuflara akşam yemeğine gideceğiz.

IV. Öğretmenimiz namaz konusunu daha iyi anlayabilmemiz için bizi mahalledeki camiye götürerek dersi orada anlattı.

Yukarıda verilen öncüllerden hangileri kader kavramı için günlük hayattan verilebilecek örneklerdir?

Çevremizdeki varlıklara baktığımızda her şeyin bir ölçü ve düzen içerisinde hareket ettiğini görmekteyiz. Allah (c.c) kâinattaki  bulunan her şeyi bir ahenge uyumlu olarak yaratmıştır. Bu duruma kuranın bir çok ayetinde işaret edilmektedir.

Hangi seçenekteki ayet yukarıda anlatılan durumla ilgili değildir?

''Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı (c.c) anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler. (ve şöyle derler:) Rabbimiz! sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yücesin, bizi cehennem azabından koru.'' (Âl-i İmran Suresi, 141. ayet.)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabilecek bir yargı değildir?

kontrol et!