Kader ve kaza ile ilgili bazı kavramlar

Aşağıdakilerden hangisi kaza kapsamında değerlendirilebilir?

Mehmet, “kader ve kaza” konusuyla ilgili arkadaşlarına bilgi verecektir. 
Aşağıda verilen bilgilerden hangisini söylerse yanlış bir bilgilendirmede bulunmuş olur?

"Gerçekten biz her şeyi, bir ölçü ve denge de yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet.)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez

Allah’ın (c.c.) canlılar için yarattığı bütün nimetlere verilen addır. Yediklerimiz, içtiklerimiz,giydiklerimiz, bilgi, hikmet,  teneffüs ettiğimiz hava yani kısaca maddi ve manevi bütün ihtiyaçlar bu kapsamda değerlendirilir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Derya Öğretmen derste insanın iradesi ve kader konusunu işlemektedir. Anlattığı konuda öğrenciler şöyle açıklamada bulunurlar:

Sema: "Bugün en sevdiğim yemeği yedim.’’

Sudenaz: "İleride iyi bir doktor olmak istiyorum.’’

Gamze: "Yüzümün teni,  buğday rengi ile aynı.’’

Dilan:  "Bilgisayarı çok iyi kullanmam beni gururlandırıyor."

Bu bilgilere göre öğrencilerden hangisi külli irade kapsamında açıklama yapmıştır?

Kader; Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kaderin kelime anlamlarından değildir?

İnsanın iradesiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Her şeyin bir sonu vardır. İnsan hayatının da bir sonu  vardır. Doğar, büyür, yaşar ve ölür. Bu dünya fânidir.  O halde Allah'ın emir ve yasaklarına uygun bir yaşamı benimseyelim. Ahlak kurallarına uyalım. İnsanlara, insan olduğu için değer verelim. Unutmayalım ki kim zerre kadar iyilik yaparsa mükâfatını görür; kim de zerre miktarı kötülük yaparsa ahirette cezasını görecektir.

Yukarıdaki paragrafta evrenin hangi yasalarından bahsedilmektedir?

kontrol et!