Aşağıda karışık hâlde verilen ifadeleri anlamlı birer cümle oluşturacak şekilde sıralayınız.