Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulunuz.

Bu ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

I.   Osman Bey, bayram ziyaretine gelen torunlarının hepsine 100'er TL harçlık verdi.

II.  Neslihan, öğretmeninin verdiği proje ödevini kimseden yardım almadan tek başına hazırladı.

III. Hüseyin, en yakın arkadaşı Çetin'in tahta silgisini kırdığını öğretmenine söyledi.

IV. Burak Bey, iş konusunda yeterince bilgili olmamasına rağmen kuzeni Ferhat'ı şirkette müdür yardımcısı yaptı.

Numaralandırılmış örneklerden hangisi dinimizin adalet anlayışına uygun değildir?

 

Bir yerde adalet varsa orada kul hakkı olmaz. Bunun sağlanması için de bütün insanlara aynı gözle bakmak gerekir. Eğer aile, akraba, ırk, renk, zengin, yoksul, makam, mevki gibi etkenler göz önüne alınırsa orada adalet terazisi şaşar. Bu da kul hakkı gibi büyük bir günaha girildiğini gösterir.

Metinde verilen mesajı en iyi açıklayan ayet meali aşağıdakilerden hangisidir?

 

"Sevgili çocuklar! Kâbe'nin tamiri sırasında sıra Hacerü'l-Esved'in yerine konulmasına gelince kabileler arasında tartışma çıktı. Bu mübarek taşı yerine koymaya her kabile reisi kendini daha layık görüyordu. Tartışma o kadar ileri gitti ki neredeyse bu sebepten kan dökülecekti. Bu sırada Kureyş'in en yaşlılarından Ebu Ümeyye devreye girdi ve Kabe'ye ilk gelecek kişiyi hakem tayin etmeyi önerdi. Bunun üzerine herkes gelecek ilk kişiyi beklemeye başladı, biraz sonra Abdullah oğlu Muhammed'in geldiğini gören herkes çok sevindi. Çünkü ona o kadar güveniyorlardı ki onun kimseye zulmetmeyeceğinden emindiler. Öyle de oldu. Hz. Muhammed (s.a.v.) mübarek taşı bir örtüye koydu ve her kabile reisine örtünün uçlarından tutturarak yerine kaldırttı, sonra taşı kendi elleriyle Kâbe'nin duvarına yerleştirdi."

Necdet Öğretmenin derste öğrencilerine anlattığı bu olayda Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi iki özelliği ön plana çıkmaktadır?

 

I. Gençliğinde Hılfu'l- Füdul denilen topluluğa katılması

II. Kızını evlendirmeden önce fikrini alması

III. Mekkeli müşriklerin değerli eşyalarını ona emanet etmesi

IV. Katıldığı savaşlarda en önde yer alması

Numaralandırılmış örneklerden hareketle Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

; bir şeye hakkını vermek, ölçüsüzlükten uzaklaşarak dengeli olmak, hak ve hukuka uygunluk anlamlarına gelir.

Dinin ve hukukun bireye tanıdığı ayrıcalıklara denir.

el-Adl ve , Yüce Allah'ın kusursuz adaletini ifade eden esma-i hüsnalarıdır.

Adaletin zıddı olan , İslam'a göre haramdır ve büyük günahlardandır.

Dinimize göre bütün insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler, üstünlük ise sadece konusundadır.

Emaneti ehline vermek, adaleti tesis etmenin önemli basamaklarından biridir.

Hz. Peygamber'in adaletini en iyi şekilde örnek alıp uygulayarak bu yönüyle ünlenmiş sahabi Hz. Ömer'dir.

Hakkı gözetme konusunda gösterilecek gevşeklik sadece bireye zarar verir.

Toplumda kusursuz adaleti sağlamak için insanları soy, ırk ve inançlarına göre sınıflandırmak gerekir.

Hz. Muhammed (s.a.v.), kendisinden idari bir görev isteyen Ebu Zerr'i (r.a.) bu iş için donanımlı olmadığından dolayı reddetmiştir.

kontrol et!