Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulunuz.

Tehlikeli ve zor bir işe başlarken bireyin kendinde bulduğu özgüvene, yüreklilik ve yiğitliğe denir.

, cesaret ile aynı anlama gelen bir kavramdır.

"Bir kişide bulunan huyların en kötüsü, aşırı cimri ve çok olmaktır." (Ebu Davud, Cihad, 21.)

Bir hedefe ulaşma yolunda gayret sarf edip sonuna kadar kararlılık ve istikrar göstermeye denir.

Mekkeli müşriklerin para, makam, mevki gibi tekliflerine rağmen Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davasından vaz geçmemesi bir göstergesidir.

Peygamber Efendimiz, Zeyd b. Harise (r.a.) ile birlikte Taif'e giderek oranın putperest halkını İslam'a davet etti. Taifliler İslam'ı kabul etmedikleri gibi Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ağır hakaretlerde bulundular, hatta daha da ileri giderek onu taşladılar. Buna rağmen Allah Resulü Taiflilere; inançlarının yanlış olduğunu, bu yanlıştan dönmedikleri takdirde hem dünyada hem de ahirette zararda olacaklarını çekinmeden söyledi.

Bu olayda Hz. Muhammed'in (s.a.v.);

I.   güvenilir oluşu,

II.  kararlılığı,

III. cesareti,

IV. fikir danışması

özelliklerinden hangileri bulunmaktadır?

 

"Cesaret akıldan gelirse cesarettir, bilgisizlikten gelirse cehalettir." (Mevlânâ)

Bu sözde verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

Katıldığı bilgi yarışmasında soruların tamamını doğru cevaplayan Füsun, bir gazetecinin sorduğu soruya şu şekilde cevap vermiştir: "Hiçbir zaman yılmadım, pes etmedim. Çok okudum, bazen kitap alacak param kalmadı, dostlarımdan ödünç kitaplar alıp yine de okudum. Yalnızca Rabbime dayandım, sığındım ve başarılı oldum. Usanmadan bıkmadan ömrümün sonuna kadar okumaya da devam edeceğim inşallah."

Füsun'un ifadeleri aşağıdaki ayet meallerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 

Bir gece Medine halkı yüksek bir ses duyarak korkmuş ve sesin geldiği tarafa doğru gitmişlerdi. Bir atın üzerine binerek hepsinden önce sesin geldiği yöne atını süren Hz. Muhammed (s.a.v.) ise dönerken onlara rastlamış ve onları, “Korkmayın, korkmayın!” diye sakinleştirmişti. (Buhari, Tevhid, 28.)

Bu olaydan hareketle Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 

"Ey amca! Güneş'i sağ elime, Ay'ı da sol elime verseler ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem. Ya Allah bu dini hâkim kılar ya da ben bu uğurda canımı veririm."

Peygamber Efendimizin bu sözleri aşağıdaki özelliklerden hangisiyle ilişkilendirilmez?

 

Peygamber Efendimiz müşriklerden korktuğu için Hudeybiye Antlaşması yapılırken onların her isteğini kabul etmek zorunda kalmıştır.

Sahabiler Hz. Muhammed'i (s.a.v.) "insanların en cesuru" olarak nitelendirmişlerdir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) katıldığı savaşlarda sahabenin arkasında yer alır, kendi canını tehlikeye atmaktan kaçınırdı.

Müslümanların Habeşistan ve Medine'ye hicret etmelerinin asıl sebebi, müşriklerden korkup çekinmeleridir.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çok cesur olmasının altında tevekkül inancı, azmi, çabası, kararlılığı ve sabrı yatmaktadır.

kontrol et!