Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulunuz.

Herhangi bir konuda bilgili, deneyimli veya uzman kişilere fikir danışmaya denir.

"İşler ile yürütülmediğinde yerin altı, üstünden daha iyidir." (Tirmizi, Fiten, 78.)

Hz. Ali, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kızı ile evlenmek istediğini bildirince Hz. Peygamber, kızının bu konudaki görüşünü almıştır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) Hendek Savaşı'ndan önce isimli sahabinin görüşünü benimseyerek uygulamaya koymuştur.

Hz. Muhammed (s.a.v.), ilk vahiy geldiğinde yaşadıklarını Hz. Hatice'ye anlatmış, onun önerisiyle adlı bilge kişiye danışmıştır.

Başkalarına fikir danışmak kişiyi küçük düşürmediği gibi doğru kararlar alabilmesine de imkân sağlar.

Kişinin sadece kendi aklını, tecrübe ve fikirlerini beğenmesi, istişarede bulunmasına engel olan en önemli faktördür.

Hz. Muhammed (s.a.v.), Yüce Allah'tan vahiy aldığı için yeryüzünde fikir danışmaya ihtiyacı olmayan tek insandır.

Sahabiler, Hz. Peygamber'e saygısızlık olmasın diye fikirlerini hiçbir zaman açıkça ifade etmemişlerdir.

Müşavere ve meşveret, istişare ile aynı anlamları içeren kavramlardır.

"Sen onlara sırf Allah’ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş hakkında onlarla müşavere et, karar verince de Allah’a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever." (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

Ayet mealindeki altı çizili bölümde verilen mesaj ile aşağıdaki atasözlerinden hangisinin verdiği mesaj örtüşmektedir?

 

I. Aile hayatı

II. Siyaset ve Savaş

III. Ticaret

IV. Din ve İnanç

Hz. Muhammed (s.a.v.) numaralandırılmış konulardan hangisinde istişare yapmaya ihtiyaç duymamıştır?

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğretmenin tahtaya yazdığı soruya öğrencilerden bazıları şu şekilde cevap vermiştir:

Semih: Kişinin doğru ve tutarlı kararlar vermesini sağlar.

Selin: Bireyin başarılı olma olasılığını, başkalarının keyfine ve vereceği kararlara bırakır.

Nur: İstişare sayesinde insanın bilgisi artar ve ufku genişler.

Kemal: İnsan zamanla kendi fikirlerini önemsememeye başlar ve tembelliğe alışır.

Gülsu: İstişare sayesinde başka insanların görüş ve fikirlerine değer verilmiş olur.

Buna göre hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğru değildir?

 

Uhud Savaşı öncesinde Hz. Muhammed (s.a.v.) sahabeyle istişare yaptı. Bedir Savaşı’nda bulunmayan gençler ve bir grup Müslüman meydan savaşı yapmayı önerirken daha çok yaşlılardan oluşan bir grup ise savunma savaşını önerdi. Kendisi ise Mekkeli müşriklerin çokluğu sebebiyle Medine’den dışarı çıkarak savaşmayı uygun bulmuyordu. Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisi öyle düşünmediği hâlde çoğunluğun görüşüne uydu ve Uhud Savaşı Medine dışında yapıldı.

Bu olaydan hareketle Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili olarak;

I.   Kendi görüş ve fikirlerinin doğru olduğu konusunda ısrar etmemiştir.

II.  Yanlış da olsa çoğunluğun düşüncesini kabul etmek zorunda kalmıştır.

III. Hata yapma riskini azaltmak için fikir alış verişinde bulunmuştur.

yargılarından hangisine veya hangilerine ulaşılabilir?

 

Tablodaki ayet mealleri ile konular eşleştirildiğinde hangi konu dışarıda kalır?

 

kontrol et!