Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulunuz.

Merhamet sadece insanlara karşı duyulan acıma ve şefkat duygusunun adıdır.

Merhamet, Yüce Allah'ın isimlerinden birisi olan Rahman'ın yansımasıdır.

Tüm varlıkların iyiliğini arzu edip onlara yardımda bulunma isteğine rahmet denir.

Merhamet ile hoşgörü eş anlamlı kavramlardır.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bildirdiğine göre bir insanın hatasını affettiğimizde Allah (c.c.) da bizim bir günahımızı affeder.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde bazı öğrenciler merhametin faydaları ile ilgili şu örnekleri vermişlerdir:

Çetin: Bireyi, merhametin asıl kaynağı olan Allah'a (c.c.) yakınlaştırır.

Hatice: İnsanlar arasında kin ve nefret gibi duyguların yayılmasını engeller.

Suzan: Toplumda sevgi ve saygının egemen olmasına vesile olur.

Emre: Merhametin yaygın olduğu toplumlarda yardımlaşma ve paylaşma da yaygın olur.

Metin: Kişiyi katı kalpli olmaktan uzaklaştırarak affedici ve şefkatli bir birey hâline getirir.

Buna göre hangi öğrencilerin verdiği örnekler merhametin toplumsal faydaları ile ilgilidir?

 

Sevgili çocuklar! Hz. Muhammed (s.a.v.) başka din, inanç ve düşünceye sahip olan insanları hiçbir zaman kötülemedi, ayıplamadı. Onların inanç ve düşüncelerini her zaman saygı ve anlayışla karşıladı. Dinlerini ve fikirlerini değiştirmeleri konusunda onlara asla baskı ve zorlamada bulunmadı. Bırakın baskı ve zorlamayı, inançlarını özgürce yaşamaları için o insanlara imkânlar sundu.

Ders esnasında öğrencilerine yukarıdaki konuşmayı yapan Ekrem Öğretmen, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi özelliğini anlatmıştır?

 

Hz. Muhammed (s.a.v.) 630 yılında yaklaşık on bin kişilik Müslüman ordusuyla Mekke'yi fethedince Mekkeli müşrikleri büyük bir korku sarmıştı. Hz. Peygamber ve Müslümanların kendilerinden intikam almak için işkence edeceklerini hatta öldüreceklerini düşünüyorlardı. Fakat Hz. Muhammed (s.a.v.) müşriklerin düşündüğünü yapmadı. Onları Allah rızası için affettiğini, isteyenlerin Mekke'de yaşayabileceğini, üstelik inançlarında özgür olduklarını ve dinlerini serbestçe yaşayabileceklerini vurguladı.

Paragrafta Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?

 

* Kendisine ağır hakaretler ederek taşlayan Taif halkına beddua etmemesi

* Mescid-i Nebi'de eğitim yapılması için özel odalar inşa ettirmesi

* Kuşu ölen beş yaşındaki bir çocuğun evine taziye için gitmesi

* On sene yanında kalan Enes bin Malik'i (r.a.) bir kez bile azarlamaması

* Genç yaşında Hılfu'l-Füdul isimli topluluğa katılması

Yukarıda verilen örneklerden kaç tanesi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) âlemlere rahmet oluşu ile ilgilidir?

 

Aşağıdaki ayet meallerinden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

 

Merhamet ve şefkat peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) âlemlere olarak gönderilmiştir.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) farklı düşünce ve inançlara saygı göstermesi oluşu ile ilgilidir.

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlerden, kötülük yapanlara ile mukabelede bulunmamızı istemektedir.

Hz. Muhammed (s.a.v.), öz amcası Hz. Hamza'yı Uhud Savaşı'nda şehit eden aklı kişiyi affetmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) bizlere, gösterdiğimiz kötü muamaleden dolayı Allah'tan (c.c.) korkmamızı tavsiye etmiştir.

kontrol et!