Ahlaki davranışlar hakkında sorular

Hz. Muhammed (s.a.v.) mal ve servet biriktirmekten uzak durmuş, malını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmıştır.

İslam dini, Müslümanları yardımseverliğe teşvik etmiş ve yardımların ihtiyaç sahiplerini incitirelek  yapılmasını istemiştir. 

Kur’an-ı Kerim’de yardım edilmesi gereken kişiler belirtilmiş ve yardım etmenin kibir ve övünme gibi duygulara sebep olmaması gerektiği vurgulanmıştır.

İslam dini, Müslümanları vatanını sevmeye ve korumaya teşvik etmiştir. Tehditlere karşı korunmasını ve mücadele edilmesini istemiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah’a (c.c.) kulluk sorumluluğunu yerine getirmenin yanında peygamberlik vazifeleri konusunda da çok titiz davranmıştır.

İslam dini, insanı sorumlu bir varlık olarak kabul etmiş ancak davranışlarından sorumlu tutmamıştır.

Hz. Peygamber hediyeleşmeyi teşvik etmiş, Müslümanlar arasında selamlaşmanın yayılmasını istemiştir.

Sabır, müminlerin yolunu aydınlatan bir ışıktır.

Öz denetim sahibi bir Müslüman, kendisini sürekli kontrol altında tutar ve sorumluluk bilinciyle nefsini hesaba çeker.

Dürüst insan başkalarını aldatmaz ancak zor durumda kalırsa yalana başvurur.

Makam, mevki, zenginlik, fakirlik, akrabalık, komşuluk, güç ya da acizlik gibi sebeplerle adaletten vazgeçebiliriz.

kontrol et!