Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’deki Tanrı Vişnu’nun, bozulan yeryüzünü eski hâline getirmek için bir bedende dünyaya inişini ifade eder?

 

Budizm’in mabetlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 

Buda’ya göre insanoğlunun nirvanaya ulaşabilmesi için “sekiz dilimli yolu” takip etmesi gerekir.     

 Aşağıdakilerden hangisi bu sekiz dilimli yol arasında bulunmamaktadır?                    

 

“Yin-Yang” sembolü aşağıdaki dinlerin hangisine aittir?

 

kontrol et!