00
Verilen cümlelerin DOĞRU ya da YANLIŞ olduğunu tespit edin.
30