Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Tanımlar ile verilen ifadeleri eşleştiriniz.