Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Hz. Peygamber ve görevleriyle ilgili tanımları, kavramlarla eşleştiriniz.