Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Aşağıda verilen din tanımları ile isimleri eşleştiriniz.