Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Verilen kavramları tanımlarıyla eşleştiriniz.