Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Kader ve kaza ile ilgili kavramları, verilen tanımlarıyla eşleştiriniz.