Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Aşağıda verilen kavramları ait olduğu dinî inançla eşleştiriniz.