Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Verilen tasavvufi yorumlarla, bu ekollerin oluşmasını sağlayan kişileri eşleştirin.