Aşağıdaki cümlelerde ve ayet meallerinde yer alan boşlukları doldurunuz.

Boşluklara Yerleşecek Kavramlar