Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız.

Boşluklara Yerleşecek Kavramlar