Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

Boşluklara Yerleşecek Kavramlar