Nafile namazlarla ilgili cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle doldurun.

Boşluklara Yerleşecek Kavramlar