Kader ve kazayla ilgili cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız.

Boşluklara Yerleşecek Kavramlar