Kader ve kaza inancıyla ilgili kavramlar ile tanımlarını eşleştiriniz.

Boşluklara Yerleşecek Kavramlar