Cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız.

Boşluklara Yerleşecek Kavramlar