Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Boşluklara Yerleşecek Kavramlar