Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yerleştiriniz.

Boşluklara Yerleşecek Kavramlar