Ayette işaretle gösterilen yerlerde hangi tecvid kuralı vardır?