Tahiyyat duasında eksik bırakılan yerleri bularak ezberden okuyunuz. (Cevap için ok işaretini sağa doğru sürükleyiniz.)