Aşağıdaki kelimelerden hangilerinde medd-i tabiî vardır? (Cevap için ok işaretini sağa doğru hareket ettirin.)