Aşağıdaki kelimelerden hangilerinde idgam-ı mea'l-gunne uygulanır? (Cevap için ok işaretini sağa doğru hareket ettirin.)