Aşağıdaki kelimelerden hangilerinde zamirin uzatılmadan okunduğunu tespit ediniz. (Cevap için ok işaretini sağa doğru hareket ettirin.)