Aşağıdaki kelimelerden hangilerinde esre hareke bulunduğunu tespit ediniz. (Cevap için ok işaretini sağa doğru hareket ettirin.)