SORU 1:

Aşağıdaki davranışlardan hangisi ‘’İslam temizlik dinidir.’’ ifadesini desteklemektedir?

SORU 2:

“Kişinin içinin, dışının, bedeninin, elbiselerinin ve çevresinin her türlü kirden arınmış olmasıdır.’’ şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 3:

“İki nimet vardır ki insanların çoğu, bu nimetlerin değerini bilme konusunda aldanmıştır; sağlık ve boş zaman.”

Verilen hadisteki temel düşünce aşağıdakilerden hangisi olabilir?

SORU 4:

* Yüce dinimizin ilk emirlerinden biri, temizlikle ilgilidir.

* Allah’ın (c.c.) Peygamberimizden (s.a.v.) ilk istediği şeylerden biri, temizliğe önem vermektir.

* Dinimizde Müslüman’ın temiz olması ve temizliğe her zaman önem vermesi gerektiği belirtilir.

* İslamiyet, temizliği imanın bir parçası ve gereği olarak görür.

Yukarıda verilen bilgilerin kaç tanesi doğrudur?

SORU 5:

Aşağıdakilerden hangisi Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) temizlik ile ilgili olan  hadislerinden biri değildir?

SORU 6:

  I. İslam dini her zaman temiz olmamızı emretmiştir.

 II. Dinimiz; beden, elbise ve kalp temizliğine önem vermemizi de istemiştir.

III. Dinimiz, ibadetlerde temizliğe ayrı bir önem vermiştir.

IV. İslamiyet, temizliği bazı ibadetlerin ön şartı saymıştır.

 V. İslam dini, zekât vermek için abdest alıp temizlenmeyi şart koşmuştur.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

SORU 7:

“Namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak, Kâbe’yi tavaf etmek gibi ibadetleri yerine getirmek için yapılması gereken bir temizliktir.”  

Tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 8:

Abdest, temiz suyla ve şöyle alınır:

Abdest alınırken önce eûzü besmele çekilir ve “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya.” diye niyet edilir.

Önce eller bileklere kadar yıkanır.

Ağız ve burun güzelce temizlenir.

Sonra ……  yıkanır.

Ardından önce sağ, sonra sol kol dirseklerle beraber yıkanır.

Başın en az dörtte biri mesh edilir yani ıslak elle sıvazlanır.

Serçe veya işaret parmaklarıyla kulakların içi, başparmaklarla da dışı mesh edilir.

Sonra boyun mesh edilir.

Sağ ve sol ayak yıkanarak abdest tamamlanmış olur.

Abdest ile ilgili verilen metinde eksik bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

SORU 9:

Temizlik; maddi ve manevi temizlik olarak ikiye ayrılır. Maddi temizlik, insanın görünen kirlerden arınmasıdır. Manevi temizlik ise insanın kalbinin, içinin temiz olması; kişinin güzel ahlaklı olmasıdır. İnsanın her türlü kötü duygu, düşünce ve davranıştan uzak durması, onun manevi yönden temiz olduğunu gösterir. Manevi yönden temiz olmak; yalan, hile, iftira, dedikodu, yalancı şahitlik gibi kötülüklerden; kin, nefret, intikam, düşmanlık gibi kötü duygulardan arınmaktır. Dürüst, güvenilir, iyi kalpli, yardımsever bir insan olmaktır. Bütün bunlar, aynı zamanda güzel ahlaklı bir insan olmanın da gereğidir.

Verilen metinden yola çıkılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

SORU 10:

Aşağıda verilen ayet ve hadislerden hangisi manevi  temizlik ile ilgili değildir?

4.Sınıf - 5. Din ve Temizlik

İslam Dini ve Temizlik Konusu İle İlgili Genel Tekrar Soruları

Aşağıdaki davranışlardan hangisi ‘’İslam temizlik dinidir.’’ ifadesini desteklemektedir?

“Kişinin içinin, dışının, bedeninin, elbiselerinin ve çevresinin her türlü kirden arınmış olmasıdır.’’ şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

“İki nimet vardır ki insanların çoğu, bu nimetlerin değerini bilme konusunda aldanmıştır; sağlık ve boş zaman.”

Verilen hadisteki temel düşünce aşağıdakilerden hangisi olabilir?

* Yüce dinimizin ilk emirlerinden biri, temizlikle ilgilidir.

* Allah’ın (c.c.) Peygamberimizden (s.a.v.) ilk istediği şeylerden biri, temizliğe önem vermektir.

* Dinimizde Müslüman’ın temiz olması ve temizliğe her zaman önem vermesi gerektiği belirtilir.

* İslamiyet, temizliği imanın bir parçası ve gereği olarak görür.

Yukarıda verilen bilgilerin kaç tanesi doğrudur?

Aşağıdakilerden hangisi Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) temizlik ile ilgili olan  hadislerinden biri değildir?

  I. İslam dini her zaman temiz olmamızı emretmiştir.

 II. Dinimiz; beden, elbise ve kalp temizliğine önem vermemizi de istemiştir.

III. Dinimiz, ibadetlerde temizliğe ayrı bir önem vermiştir.

IV. İslamiyet, temizliği bazı ibadetlerin ön şartı saymıştır.

 V. İslam dini, zekât vermek için abdest alıp temizlenmeyi şart koşmuştur.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

“Namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak, Kâbe’yi tavaf etmek gibi ibadetleri yerine getirmek için yapılması gereken bir temizliktir.”  

Tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Abdest, temiz suyla ve şöyle alınır:

Abdest alınırken önce eûzü besmele çekilir ve “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya.” diye niyet edilir.

Önce eller bileklere kadar yıkanır.

Ağız ve burun güzelce temizlenir.

Sonra ……  yıkanır.

Ardından önce sağ, sonra sol kol dirseklerle beraber yıkanır.

Başın en az dörtte biri mesh edilir yani ıslak elle sıvazlanır.

Serçe veya işaret parmaklarıyla kulakların içi, başparmaklarla da dışı mesh edilir.

Sonra boyun mesh edilir.

Sağ ve sol ayak yıkanarak abdest tamamlanmış olur.

Abdest ile ilgili verilen metinde eksik bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Temizlik; maddi ve manevi temizlik olarak ikiye ayrılır. Maddi temizlik, insanın görünen kirlerden arınmasıdır. Manevi temizlik ise insanın kalbinin, içinin temiz olması; kişinin güzel ahlaklı olmasıdır. İnsanın her türlü kötü duygu, düşünce ve davranıştan uzak durması, onun manevi yönden temiz olduğunu gösterir. Manevi yönden temiz olmak; yalan, hile, iftira, dedikodu, yalancı şahitlik gibi kötülüklerden; kin, nefret, intikam, düşmanlık gibi kötü duygulardan arınmaktır. Dürüst, güvenilir, iyi kalpli, yardımsever bir insan olmaktır. Bütün bunlar, aynı zamanda güzel ahlaklı bir insan olmanın da gereğidir.

Verilen metinden yola çıkılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

Aşağıda verilen ayet ve hadislerden hangisi manevi  temizlik ile ilgili değildir?

kontrol et!