SORU 1:

"Yanınızdan geçen birinin yere çöp atması veya tükürmesi’’ aşağıdaki hangi temizlik türüne aykırı hareket ettiğini gösterir?

SORU 2:

Çevre, bütün canlıların yaşadığı ve kullandığı ortak alandır. İnsanlar ve diğer tüm canlılar Allah’ın (c.c.) mükemmel şekilde yarattığı bu çevrede birlikte yaşarlar. Bu yüzden de temizlik konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekir.  Çünkü ortak olarak kullanılan çevrenin kirletilmesi bir başkasının da güzel ve temiz bir çevrede yaşamasına engeldir. Çevresini temiz tutan ve koruyan kişi, diğer canlıların yaşamına saygılı davranmış olur.

Verilen paragrafa göre çevre temizliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilme  gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

SORU 3:

“O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman’ın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk göremezsiniz. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?” (Mülk suresi, 3. ayet.)

Verilen ayetten yola çıkılarak aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılamaz?

SORU 4:

I. Hz. Peygamber çevre temizliğine çok önem vermiş ve bu konuda Müslümanlara örnek olmuştur.

II. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Yolları ve gölgelikleri, insanların oturup dinlendikleri yerleri kirletmekten sakının ” buyurarak insanları  çevrenin  temizliği konusunda  uyarmıştır.

III. İnsanlara ağaç dikmeleri konusunda tavsiyelerde bulunmuş, yoldan eziyet veren bir taşı kaldırmanın bile bir iyilik olduğunu ifade etmiştir.

IV. İnsanların tabiata zarar veren davranışlarda bulunması insan sağlığını tehdit etmez ve çeşitli sıkıntılara sebep olmaz.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya  hangileri yanlıştır?

SORU 5:

Aşağıdakilerden hangisi çevre temizliğine önem vermemenin sonuçlarından biri değildir?

4.Sınıf - 5. Din ve Temizlik

Çevremi Temiz Tutarım Konusu İle İlgili Genel Tekrar Soruları

"Yanınızdan geçen birinin yere çöp atması veya tükürmesi’’ aşağıdaki hangi temizlik türüne aykırı hareket ettiğini gösterir?

Çevre, bütün canlıların yaşadığı ve kullandığı ortak alandır. İnsanlar ve diğer tüm canlılar Allah’ın (c.c.) mükemmel şekilde yarattığı bu çevrede birlikte yaşarlar. Bu yüzden de temizlik konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekir.  Çünkü ortak olarak kullanılan çevrenin kirletilmesi bir başkasının da güzel ve temiz bir çevrede yaşamasına engeldir. Çevresini temiz tutan ve koruyan kişi, diğer canlıların yaşamına saygılı davranmış olur.

Verilen paragrafa göre çevre temizliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilme  gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

“O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman’ın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk göremezsiniz. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?” (Mülk suresi, 3. ayet.)

Verilen ayetten yola çıkılarak aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılamaz?

I. Hz. Peygamber çevre temizliğine çok önem vermiş ve bu konuda Müslümanlara örnek olmuştur.

II. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Yolları ve gölgelikleri, insanların oturup dinlendikleri yerleri kirletmekten sakının ” buyurarak insanları  çevrenin  temizliği konusunda  uyarmıştır.

III. İnsanlara ağaç dikmeleri konusunda tavsiyelerde bulunmuş, yoldan eziyet veren bir taşı kaldırmanın bile bir iyilik olduğunu ifade etmiştir.

IV. İnsanların tabiata zarar veren davranışlarda bulunması insan sağlığını tehdit etmez ve çeşitli sıkıntılara sebep olmaz.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya  hangileri yanlıştır?

Aşağıdakilerden hangisi çevre temizliğine önem vermemenin sonuçlarından biri değildir?

kontrol et!